Salcie Cristina

Sunt profesor pentru învăţământul preșcolar, titular al unităţii din anul 2014. Am terminat studiile în anul 2013 la Upg Ploieşti, Facultatea de Litere și Științe –  Pedagogia învățământului primar și preșcolar, dobândind ulterior gradul de Definitivat și având o vechime de 8 ani în practica pedagogică. Am urmat aceasta facultate pentru că iubesc copiii, iar meseria de educatoare este o frumoasă profesie, care nu seamănă cu nicio alta! Educatoarea stimulează și întreține curiozitatea copiilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale și le întăreste încrederea in forțele proprii, ajutând- i sa își găsească identitatea. Ca o principală calitate , aş putea spune “ vocația pedagogică “, exprimată în ”a te simți chemat“, ales pentru aceasta sarcina și apt pentru a o îndeplini! (concediu creştere copil)

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed