1. Curriculum

În România, ca în majoritatea statelor lumii, educaţia timpurie a copiilor (ETC) contribuie la supravieţuirea, creşterea, dezvoltarea şi instruirea/învăţarea timpurie a copiilor, incluzând aspectele sănătăţii lor, ale alimentaţiei şi igienei, precum şi ale dezvoltării cognitive, sociale, fizice şi emoţionale, începând din momentul naşterii (şi chiar mai înainte, din perioada intrauterină de dezvoltare) și terminând cu intrarea în şcoala primară, în cadrul învăţământului formal.

Experiențele acumulate ca urmare a expunerii și participării specialiștilor români la diferite contexte internaționale, favorizate îndeosebi de UNICEF, Banca Mondială sau Comisia Europeană, au condus la construirea unui curriculum pentru educație timpurie dinamic-evolutiv, prin preluare, adăugare și adaptare la noile contexte. Noul curriculum pentru educație timpurie a suportat o revizuire structurală, care a condus la o descongestionare a acestuia și la o corelare cu prevederi legislative în vigoare și cu abordări educaționale de succes, existente în spațiul European.

Grădiniţa noastră derulează procesul instructiv – educativ respectând noul Curriculum pentru educaţia timpurie care îmbină ideile pedagogiei tradiţionale cu ideile pedagogiilor alternative. Este important să înțelegem ce aduce nou această schimbare de paradigmă și anume: faptul că se pleacă de la necesitatea de a cunoaște nivelul de dezvoltare al fiecărui copil și de a urmări dezvoltarea optimă a fiecăruia, pe toate cele cinci domenii de dezvoltare şi faptul că se recomandă o centrare reală pe nevoia fiecărui copil de manifestare a aptitudinilor și a abilităților proprii specifice, într-o viziune modernă, în care jocul are o pondere ridicată și în care rolul activităților reflexive și al parteneriatului între cadrele didactice și părinți pot influența major parcursul educațional al copilului.

2. Domenii de dezvoltare

Prezentul curriculum şi prin urmare şi grădiniţa noastră pune un accent deosebit pe conceptul de dezvoltare globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii, în contextul în care, în societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de:

 • Dezvoltarea socio-emoţională(a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a accepta diversitatea, toleranţa etc.)
 • Dezvoltarea cognitivă(abordarea unor situaţii problematice, gândirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, etc., asocieri, corelaţii etc.)
 • Dezvoltarea limbajului și a comunicării(ascultare în vederea înțelegerii mesajului, comunicare și exprimare orală corectă, interes pentru scris și citit, discriminare fonetică, conștientizarea mesajului scris etc.)
 • Capacități și atitudini în învățare (curiozitate și interes, inițiativă, persistență, creativitate)
 • Dezvoltarea fizică(motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.).

Domeniile de dezvoltare „sunt diviziuni convenționale, dimensiuni referitoare la evoluţia copilului, în funcţie de creştere şi de maturizarea sistemului nervos, corelat cu procesul de achiziţii în plan psihologic” (Arnold Gesell).

3.Domeniile experiențiale

Abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării globale vizează cuprinderea tuturor aspectelor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale. În acest sens, pentru segmentul de vârstă 3-6 ani, domeniile experienţiale devin instrumente de măsură și de atingere a așteptărilor privind dezvoltarea copilului, în contextul în care ele concretizează deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de dezvoltare. Domeniile experienţiale sunt adevărate „câmpuri cognitive integrate” (L. Vlăsceanu) care transced graniţele dintre discipline şi care, în contextul dat de prezentul curriculum, se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul psihomotric, domeniul limbajului, domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv.

Domeniile experienţiale cu care operează prezentul curriculum și disciplinele asociate acestora sunt următoarele:

 1. Domeniul limbă şi comunicare (DLC), care acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.
 2. Domeniul ştiinţe (DȘ), care include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice, cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.
 3. Domeniul om şi societate (DOS), care include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele.
 4. Domeniul estetic şi creativ (DEC), care acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării produselor realizate la scopul pentru care au fost create.
 5. Domeniul psiho-motric (DPM), care acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme: „Cine sunt/suntem?”, „Când, cum şi de ce se întâmplă?”, „Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”, „Cum planificăm/organizăm o activitate?”, „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” şi „Ce şi cum vreau să fiu?”. Este elaborată o tematică specifică pentru fiecare grupă. Aceasta include subiecte precum: grădiniţa, familia, anotimpurile, animale domestice şi sălbatice, fructe şi legume, copaci şi flori, mijloace de transport, sporturi şi jocuri, oraşul şi satul, pământul, universul, rase umane, etc. Fiecare temă este parcursă pe durata a 1-3 săptămâni. Temele sunt reluate şi îmbogăţite de la o grupă la alta, informaţiile cresc gradual în volum şi complexitate, pe măsură ce copiii evoluează spre perioada de şcolaritate.

4. Jocuri și activități liber alese (ALA) 

Jocurile şi activităţile liber – alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual.

Practic, în decursul unei zile regăsim, în funcţie de tipul de program (normal sau prelungit), două sau trei etape de jocuri şi activităţi liber – alese (etapa I – dimineaţa, înainte de începerea activităţilor pe domenii, etapa a III-a – în intervalul de după activităţile pe domenii de învăţare şi înainte de masa de prânz/plecarea copiilor acasă şi, după caz, etapa a IV-a – în intervalul cuprins între etapa de relaxare de după amiază şi plecarea copiilor de la programul prelungit acasă). Totodată, în unele cazuri, ele se pot pot regăsi ca elemente componente în cadrul activităţii integrate.

În interiorul grădiniţei, copilul are nevoie atât de spaţii largi, cât şi de spaţii restrânse, relativ izolate. Este necesară existenţa unor arii de activitate/centre de interes/centre de activitate bine organizate şi dotate cu material bogat şi diversificat, pentru a fi cât mai atractive pentru copii. Aceste centre de interes/activitate se regăsesc şi în unitatea noastră în fiecare sală de grupă:

 • Bibliotecă,
 • Ştiinţă,
 • Artă,
 • Jocuri de masă,
 • Jocuri de rol,
 • Construcţii,
 • Nisip şi apă (în aer liber)

Ele favorizeze dezvoltarea şi stimularea simultană a capacităţilor intelectuale ale preşcolarilor, din persepctiva fiecărui domeniu de dezvoltare, sub îndrumarea directă a educatoarei – care are rol de ghid, de sursă de informaţie sau de partener de joc/activitate.

5. Activități de dezvoltare persoanală (ADP)

Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a îmbunătăți starea de conștientizare, dezvoltare a talentelor și abilităților personale, îmbunătățirea calității vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale. Cunoscut și sub denumirea de “self help” sau “evoluție personală”, conceptul de dezvoltare personală include și activități formale sau informale pentru a dezvolta în alții roluri conform talentelor descoperite.

Ȋn unitatea noastra pornim de la activităţile de stimulare  ale inteligenţelor multiple, cu accent pe stimularea inteligenţei emoţionale. Grădinița îi ajută pe copii să experimenteze tot felul de activități pe care nu le-au făcut niciodată sau au vrut să le facă, dar nu au avut niciodată posibilitatea. Se știe că relaționarea îi ajută pe copii să progreseze în toate domeniile de dezvoltare. Dacă ne uităm la copii care se joacă în diferite arii de experiență, vom observa că se ajută reciproc în explorare sub îndrumarea unui adult şi devin conștienți de ce sunt capabili prin: sărituri, rostogoliri, exersarea abilităților de motricitate fină, joc de rol și contact cu cărțile.

De fapt, începem să privim cărțile și să ne dezvoltăm pasiunea pentru cărți de la o vârstă fragedă. Jocul de rol dezvoltă limbajul, gândirea critică și abilitățile sociale pe măsură ce copiii își asumă roluri și își dezvoltă propriile idei și povești. Acesta este motivul pentru care este important pentru copiii mici să fie ghidați în toate activitățile noi pe care încep să le experimenteze.

Emoțiile și comportamentul sunt un subiect destul de provocator la această vârstă, dar de aceea ne jucăm și citim povești împreună. Ne uităm la personajele de poveste și descoperim că au emoții similare cu ale noastre, cum ar fi: fericire, tristețe, furie sau frica. Mai mult, învățăm experimentând că este absolut firesc să exprimăm modul în care ne simțim, atâta timp cât acesta nu le face rău altora. Aflăm despre reguli, modalități de a le urma, dar și de a le încălca, pentru că, după cum știți, la trei/patru ani, este destul de amuzant și util să testezi regulile pentru a-ți exprima independență.

6. Activități opționale

 Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Procedura de selecție a activităților opționale prevede ca acestea să fie alese în anul școlar anterior, pentru anul școlar viitor și prevede  etape și termene clare pentru: elaborarea a minimum 2-3 programe de opționale de către cadrul didactic, prezentarea acestora în ședințele cu părinții, alegerea de către părinți a opționalului potrivit pentru copil, aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație al instituției, transmiterea tabelelor cu opționalele propuse pentru anul școlar viitor către I.S.J., în vederea avizării acestora de către inspectorul de specialitate și definitivarea ofertei curriculare a instituției pentru anul școlar viitor.

Pentru anul şcolar 2021 -2022 acestea au fost:

 • „Fantezie prin sunet şi culoare” – Grupa mijlocie – GPP Nr. 35
 • „Teatrul, pasiunea mea” – Grupa mare – GPP Nr. 35
 • „Să creştem voioşi şi sănătoşi” – Grupa mijlocie – GPN Nr. 8
 • „Hai la drum mici pietoni” – Grupa mare – GPN Nr. 8

Pentru anul şcolar 2022 – 2023 acestea sunt:

 • “Magic English”- Grupa mijlocie – GPP Nr.35
 • “Teatrul, pasiunea mea”- Grupa mare – GPP Nr. 35;
 • “My first step to English”- Grupa mare – GPP Nr. 35
 • “In lumea minunata a poveştilor”- Grupa mare – GPN Sf. Stelian;
 • “Codul bunelor maniere”- Grupa mare – GPN Nr. 8
 • “Prietenii sănătăţii”- Grupa mijlocie – GPN Nr.8;

7. Activitățile extracurriculare și extrascoalare

Aceste activităţi contribuie la îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe al copiilor/elevilor, la dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor acestora, a unor trăsături de voinţă şi de caracter, la stimularea înclinaţiilor şi aptitudinilor individuale, venind în completarea şi ameliorarea achiziţiilor realizate în cadrul activităților formale. În acest context, valorificarea potențialului informativ-formativ al acestora este esențială, atât din punctul de vedere al dezvoltării copilului, cât și din punctul de vedere al dezvoltării sistemului de învățământ în ansamblu.

În categoria activităţilor extraşcolare oferite de unitatea noastră putem enumera: excursiile/vizitele la diferite obiective culturale, activități educative și creative în cadrul unor cercuri tematice pentru copii sau în cadrul unor organizaţii de copii şi tineret, activități din cadrul unor proiecte educaționale realizate de unitate cu aprobarea inspectoratelor județene, vizionarea unor spectacole şi expoziţii, manifestările cultural-artistice şi sportive, precum și proiectele/programele educaționale cu diferite tipuri de activități dedicate copiilor (de lectură, activități practice/artistice creative, activități de educație rutieră, de educație ecologică, de educație pentru sănătate, educație religioasă, educație financiară, educație pentru valori, privind drepturile copilului, activități sportive, etc.)

Activităţile extracurriculare și extrașcolare sunt complementare educaţiei formale și prezintă avantajul că, uneori, satisfac mai bine interesele particulare ale copiilor, desfășurându-se într-un cadru mult mai relaxat și, în unele cazuri, în alte medii decât cel școlar cu care sunt atât de familiarizați sau în care s-ar putea simți încorsetați.

Activitățile extracurriculare reprezintă activități academice, sportive și artistice care se organizează la nivelul unității, suplimentar față de programul zilnic al copiilor și se înscriu în curriculumul la decizia grădiniței. Activitățile extrașcolare reprezintă activitățile educative, culturale, artistice, recreative etc. organizate, de regulă, în afara unității de învățământ și în afara programului, de către profesorii pentru învățământ preșcolar, cu aprobarea direcțiunii.

Proiectele şi programele educaţionale (locale, judeţene, naţionale, internaţionale), la care aderă unitatea de învăţământ sau un cadru didactic, conţin seturi de acţiuni planificate pe o durată determinată de timp, care să conducă la formarea unor comportamente menționate în Curriculum. Activitățile extracurriculare/extrașcolare se planifică şi se desfăşoară lunar sau, în cazul proiectelor educaționale, în funcție de calendarul proiectului, cu participarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali din comunitate (autorităţi locale, biserică, poliție, agenţi economici etc.).

Ȋn anul şcolar 2021 – 2022 s-au derulat următoarele proiecte educaţionale:

 • The 4C – a new way for children to explore the world
 • Educaţie la Ȋnălţime
 • Punguţa cu 2 cărţi
 • Crăciunul cu Zâmbete
 • România de Poveste
 • Poveşti pentru Diversitate
 • Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educaţiei
 • Pasiunea Mea
 • Cărticica cu poveşti
 • Oglinzile copilăriei
 • Ecoprovocarea
 • Jocurile video la clasa
 • Educaţie financiară

Ȋn anul şcolar 2022 – 2023 se vor derula proiectele educaţionale:

 • Pasiunea mea
 • Cărticica cu poveşti copilăreşti
 • Oglinzile copilăriei
 • Ecoprovocarea

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed