ANUNȚ CONCURS PENTRU DOUĂ POSTURI CONTRACTUALE LA G.P.P. NR. 35

ANUNȚ CONCURS PENTRU DOUĂ POSTURI CONTRACTUALE LA G.P.P. NR. 35

● Denumirea postului – Administrator de patrimoniu ( 0,5 norma), post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – SUPERIOARE economice (Inginer sau Subinginer/ Economist), (conform Legii Invatamantului nr.1/2011);

– vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului 1-3 ani,

– cunoștințe utilizare a calculatorului (sisteme de operare, editare, baze de date) + cunoștințe de utilizare a pachetului Microsoft Office.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă în data de 18.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției;

– proba practică în data de 20.07.2022, ora 09.00, la sediul instituției;

– proba interviu în data de 20.07.2022, ora 14.00, la sediul instituției.

• Denumirea postului – Secretar ( 0,5 norma ), post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – SUPERIOARE (conform Legii Invatamantului nr.1/2011);

– vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului 1-3 ani,

– cunoștințe de utilizare a calculatorului (sisteme de operare, editare, baze de date) + softuri specifice domeniului de activitate.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă în data de 18.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției;

– proba practică în data de 20.07.2022, ora 11.00, la sediul instituției;

– proba interviu în data de 20.07.2022, ora 15.00, la sediul instituției

!!! DOSARELE SE PRIMESC LA SEDIUL UNITĂȚII ÎNCEPÂND CU DATA DE 24.06.2022 PANA LA DATA DE 07.07.2022, IN INTERVALUL ORAR 9:00-13:00.

Date contact:

0727871209 DIRECTOR VASILE GEORGETA

0725203066 SECRETAR UDEANU CRISTINA

DIRECTOR,

Prof. VASILE GEORGETA

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed