INFORMAȚII DESPRE PROCEDURA PRIVIND ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR LA GRĂDINIȚA CU P. P. NR.35 PLOIEȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURA PRIVIND ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR LA GRĂDINIȚA CU P. P. NR.35 PLOIEȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 1. ETAPA -I- DE ÎNSCRIERE    -30.05. – 15.06.2022
 2. Colectarea dosarelor de înscriere se face în perioada 30.05 – 10.06.2022.

Acestea conțin următoarele documente:

 • Cerere de înscriere;
 • Copie certificate de naștere copil;
 • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal;
 • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • Declarația-acord de înscriere semnată de ambii părinți (dacă este cazul);
 • Adeverințe de salariat;
 • Fișa medicală eliberată de medicul de familie (se poate aduce și la începutul anului școlar);
 • Avizul ISJ Prahova pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023, din motive medicale;
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale.
 • Procesarea cererilor de înscriere se va face în perioada 13.06.2022-15.06.2022.
 • LISTA CUPRINZÂND COPIII ADMIȘI VA FI AFIȘATĂ ÎN DATA 15.06.2022 ORA 16,00, LA SEDIUL UNITĂȚII DIN STRADA MARAMUREȘ NR.27.
 • În situația necompletării locurilor disponibile se organizează cea de A – II- ETAPĂ DE ÎNSCRIERE – 16.06.2022-30.06.2022.

CAPACITATEA INSTITUȚIEI ESTE DE 90 LOCURI.

NUMĂRUL LOCURILOR APROBATE DE I.S.J. PRAHOVA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023, CF. PLANULUI  DE ȘCOLARIZARE ESTE URMĂTORUL:

 • La Grădinița cu P.P. nr.35, Ploiești
 • Grupa mare – 33 locuri aprobate – 32 locuri ocupate = 1 loc disponibil pentru înscriere
 • Grupa mijlocie – 26 locuri aprobate – 22 locuri ocupate = 4 locuri disponibile pentru înscriere
 • Grupa mica – 20 locuri disponibile pentru înscriere

PROGRAMUL PENTRU PRIMIREA DOSARELOR PENTRU ÎNSCRIERE ESTE ZILNIC

ÎN PERIOADA 30 MAI 2022 – 10 IUNIE 2022 ÎNTRE ORELE 08:00 – 15:00.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed